Chráněné dílny

jsou motivačním programem pro handicapované občany naší společnosti. Snažíme se o osobní přístup ke každému člověku, o pochopení a porozumění s danými problémy.

Vytváříme již více než 18 let pracovní příležitosti pro tyto občany v Jablonci.N., Liberci, České Lípě, Mimoni .

Pracovníci vykonávají jednoduchou montážní činnost. Do současné doby byla vytvořena pracovní místa pro 210 pracovníků …

Náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004, §81 odst. 1 ukládá povinnost zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.

Způsoby plnění povinného podílu

  • přímým zaměstnáváním občanů se ZP – § 81 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti
  • odebíráním výrobků nebo služeb – § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, tzv. náhradním plněním
  • odvodem do státního rozpočtu – § 81 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti

Zaměstnavatel si může zvolit kterýkoliv způsob nebo je vzájemně kombinovat.

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. provádí vyhláška č. 518/2004 Sb.

C+C Cimbál spol. s r.o. je zaměstnavatelem více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, tím splňuje podmínku uvedenou dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., a může poskytovat náhradní plnění.

Odběrem zboží a výrobků z našeho velkoobchodního skladu nebo z internetového obchodu naší společnosti si mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci splnit svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a vyhnout se odvodu do státního rozpočtu.

Náhradní plnění se vztahuje na veškerý sortiment nabízený naší společností.

Ceny zboží se ve vztahu k náhradnímu plnění nemění.

Daňové doklady proto můžete uplatnit jako náhradní plnění ve smyslu zákona.

Povinný podíl zaměstnávání OZP  příklad pro výpočet v roce 2016

Při přímém zaměstnávání OZP by společnost o 50 zaměstnancích měla zaměstnávat 6 osob se zdravotním postižením, aby splnila 4% povinný podíl.

příklad : Celkový přepočtený stav zaměstnanců je 50

Povinný podíl zaměstnávání OZP [ 4%]

Společnost má povinnost zaměstnávat  50 x 0,04 =  2 osoby

Náhradní plnění povinného podílu

Vaše společnost může využít některou z nabídek náhradního plnění. Vybere si například  zboží v minimálním objemu sedminásobku průměrné mzdy za každou OZP, kterou by měla zaměstnávat a tím splní literu zákona

Příklad :  náhradní plnění za 1 osobu OZP = 7 x 27000 = 189 000,- Kč

Náhradní plnění za 2 osoby OZP  =  378 000,- Kč

Finance odvedené státu

Vaše společnost zaplatí státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každého OZP, ktereho by měl podle zákona zaměstnat

Příklad : odvod státu za 1 osobu OZP  =  2,5 x 27 000 = 67 500 Kč

Odvod státu za 2 osoby OZP  =  2 x 67 500  =  135 000 Kč

Uspořené prostředky ve výši 135 000 Kč můžete použít na jiné formy investování.

Nákupem našeho zboží můžete efektivně optimalizovat Vaše firemní náklady.